سازمان مدیریت پسماند

شهرداری تهران

شرکت شودر

گاوداری پورساطع

شرکت نساجی لاله مهرگان

شرکت ماشین سازی شمال پیروز

شرکت شیرآلات البرز روز

شرکت لوستیران

شرکت آلومینیوم البرز

شرکت نورسازان

صنایع آبکاری عارفی

صنایع آبکاری نوروزخان

صنایع آبکاری عسگری

صنایع آبکاری زارعیان

شرکت نوتریکا

شهرداری اصفهان

کیمیا سطح آذین

ایمن تک پیشرو

آقای باقری

آقای فراهانی بقایی

آقای مولوی

صالحی بادی (سیتکو)

صنایع آبکاری معدنچی

صنایع آبکاری سیلور

شرکت بومرنگ آریانیک

صنایع آبکاری ذوالفقاری

صنایع آبکاری امیر

صنایع آبکاری ابراهیمی

شرکت سیتکو

شرکت ایمن تک پیشرو

شرکت مهر تابش

شرکت نوین صنعت

صنایع غذایی صادقی

صنایع آبکاری ادیب

صنایع آبکاری غامیان

شرکت پیشگامان آوند فیدار

آبکاری پاستیک تجارت

صنایع آبکاری عرفانیان

صنایع آبکاری صادقی

آقای قهرمان عبدی

آقای شاهرخ صدقی

حسن کفایی فنایی پور

در زیر میتوانید تصاویر برخی از پروژه های انجام شده توسط پویاژن آزما را مشاهده کنید.

صنایع آبکاری عرفانیان