پروژه های در حال ساخت

آقای علم بیگی

  • 10هزار لیتر در شبانه روز
  • تصفیه پساب حاصل از شست و شو کشمش

آقای جبار رحمانی

  • 15هزار لیتر در شبانه روز
  • تصفیه پساب حاصل از شست و شو کشمش

آقای حسن شعبانی

  • 10هزار لیتر در شبانه روز
  • تصفیه پساب حاصل از شست و شو کشمش

شرکت گلتاک

  • 20هزار لیتر در شبانه روز

آقای حمید بهشتی

  • هزار لیتر در شبانه روز
  • تصفیه پساب کروم سخت با غلظت 500 هزار ppm

شهرداری اصفهان

  • تصفیه شیرابه زباله

پروژه های در حال راه اندازی

آقایان حسن کفایی – فنایی پور

  • 5هزار لیتر در شبانه روز
  • تصفیه پساب آبکاری کروم و نیکل

شرکت صنایع انرژی های پایدار نوتریکا

  • 10هزار لیتر در شبانه روز
  • تصفیه زایلن و سودا

برخی از مشتریان ما

سازمان مدیریت پسماند

شهرداری تهران

شرکت شودر

گاوداری پورساطع

شرکت نساجی لاله مهرگان

شرکت ماشین سازی شمال پیروز

شرکت شیرآلات البرز روز

شرکت لوستیران

شرکت آلومینیوم البرز

شرکت نورسازان

صنایع آبکاری عارفی

صنایع آبکاری نوروزخان

صنایع آبکاری عسگری

صنایع آبکاری زارعیان

شرکت نوتریکا

شهرداری اصفهان

کیمیا سطح آذین

ایمن تک پیشرو

آقای باقری

آقای فراهانی بقایی

آقای مولوی

صالحی بادی (سیتکو)

صنایع آبکاری معدنچی

صنایع آبکاری سیلور

شرکت بومرنگ آریانیک

صنایع آبکاری ذوالفقاری

صنایع آبکاری امیر

صنایع آبکاری ابراهیمی

شرکت سیتکو

شرکت ایمن تک پیشرو

شرکت مهر تابش

شرکت نوین صنعت

صنایع غذایی صادقی

صنایع آبکاری ادیب

صنایع آبکاری غامیان

شرکت پیشگامان آوند فیدار

آبکاری پاستیک تجارت

صنایع آبکاری عرفانیان

صنایع آبکاری صادقی

آقای قهرمان عبدی

آقای شاهرخ صدقی

حسن کفایی فنایی پور

تصاویر برخی از پروژه ها