سیستم تصفیه آب پویاژن آزما

تولید کننده سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و خانگی، آب، خاک و هوا

مزایای سیستم تصفیه پویاژن آزما

بازگشت آب به کارخانه

بازگشت آب به کارخانه

بصرفه و کاهش هزینه های آب

بصرفه و کاهش هزینه های آب

کاربری بسیار ساده بدون نیاز به متخصص

مورد تایید سازمان محیط زیست

مورد تایید سازمان محیط زیست

قابلیت حمل و جابجایی سیستم به راحتی

قابلیت حمل و جابجایی سیستم به راحتی

اشغال فضای کم نسبت به سیستم‌ های قدیمی

اشغال فضای کم نسبت به سیستم‌ های قدیمی

سازوکار بیوفیلتر PGA جهت تصفیه صنعتی و بازگردانی آب

بیوفیلتر ساخت شرکت پویا ژن آزما (PGA Biofilter) به بیان ساده، دارای یک مخزن اصلی متشکل از بستر حاوی میکروارگانیزمهاست. بستر به کار رفته دارای بافت متخلل و  ظرفیت تثبیت بیش از یک میلیون میکروارگانیزم به ازای هر cm 0/5 می­باشد. فرایند تثبیت به صورت کاملا مطمئن و بدون احتمال ازاد شدن و یا کاهش تعداد میکروارگانیسم انجام شده است. بر اساس انواع آلاینده­های موجود فاضلاب، یک یا چند گونه خاص از میکروارگانیزم در بیوفیلتر بکار می­رود. همچنین حجم بیوفیلتر بر اساس حجم آب یا فاضلاب نیازمند تصفیه، طراحی و ساخته می­شود. لازم به ذکر است در سیستمهای تصفیه فاضلاب های صنعتی پویا ژن آزما بر اساس نیاز از پیش تیمارهای فیزیکی و شیمیایی مانند تنظیم pH و ازن زنی نیز استفاده می شود.

4
پروژه های در حال انجام
106
پروژه های انجام شده
دستگاه اسلایدر

برخی از مزایای سیستم تصفیه پویاژن

 

افتخارات

اخبار و رویدادها